Allt fler handlar etiskt. Förra året ökade konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige med 17 procent. Internationellt ökade försäljningen med 12 procent och nådde under 2011 nära 5 miljarder euro.


I Nederländerna, som är märkets äldsta marknad, ökade försäljningen med nästan en fjärdedel, visar siffror som Fairtrade international har tagit fram.


Men det är inte bara på redan etablerade marknader som märkningen vinner mark. Nya länder läggs hela tiden till listan. Idag går det att köpa Fairtrade-märkta produkter i mer än 120 länder.


– För miljoner konsumenter är Fairtrade-märkta produkter norm när de handlar. Samtidigt tar försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fart i nya länder vilket gör att helt nya grupper av människor upptäcker Fairtrade för första gången, säger Tuulia Syvaenen, operativ chef på Fairtrade International.


Även Fairtrades marknadsandelar ökar. I Schweiz, till exempel, sitter nu märket på mer än varannan såld banan och i Storbritannien är 42 procent av strösockret märkt.


Det här innebär Fairtrade-märkt:


- Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
- Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
- Barnarbete och diskriminering motverkas

- Demokratin och organisationsrätten främjas
- Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas


Annons