Försäljningen av lokalt och småskaligt tillverkat öl fortsätter att öka på Systembolaget. Sedan 2006 har antalet småbryggerier i Sverige dessutom fördubblats. Men framtiden har inte alltid varit så ljus för det småskaligt bryggda ölet.


Oceanbryggeriet[Oceanbryggeriet]
Oceanbryggeriet i Göteborg
bryggde sina första öl 2007.
Foto: Oceanbryggeriet
Försäljningen av lokalt producerade drycker på Systembolaget ökade med 61 procent under första halvåret i år, jämfört med i fjol. Kategorin domineras av öl som står för 80 procent av försäljningen. Året innan var ökningen 113 procent.


– Det har blivit en riktig ölboom, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till TT.


Tre jättar dominerar marknaden

Men trots det utgör de småskaliga bryggeriernas försäljningsandel bara några få procent av den totala ölförsäljningen. Den svenska ölmarknaden domineras nämligen av tre jättar: Carlsberg Sverige (där Pripps numera ingår), Kopparbergs och Spendrups. De brygger de flesta av de storsäljande märkena. Men så har det inte alltid varit.


Fram till slutet av 1700-talet bryggdes öl oftast där det dracks – hemma på gården eller på värdshusen. Men även de kommersiella bryggerierna var förr betydligt fler än i dag. För hundra år sedan fanns det minst 240 bryggerier i Sverige. Många byar och småstäder hade egna bryggerier och i huvudstaden fanns det ett dussintal. Men av flera orsaker, bland annat nya skatter och försäljningsrestriktioner, lades många ner eller köptes upp.


"Ljus lager" tog över

Centraliseringen och industrialiseringen under 1900-talet ledde också till en likriktning när många av de lokala ölen togs ur produktion och ersattes av olika varianter av ljus lager, eller Dortmunder export, som öltypen ofta kallas efter den tyska industristaden där förlagan bryggdes.


På senare tid har också priset blivit en viktigare faktor och många tillverkare blandar i dag ut kornmalten med billig majs och ris, vilket ofta leder till ett blaskigare resultat. Den som har velat ha ett annorlunda och mer smakrikt öl har fått brygga det själv, vilket många entusiastiska hembryggare gjort.


Och det är också ofta hembryggare och andra ölvisionärer som har startat bryggerier, som Oppigård, Nynäshamns ångbryggeri och Närke kulturbryggeri. En handfull bryggerier startades på redan på 1990-talet, men de flesta småbryggerierna har startats sedan millennieskiftet. Och nya bryggerier ploppar ständigt upp som svampar ur marken.


Småbryggerierna har fördubblats

Sedan 2006 har antalet småskaliga bryggerier fördubblats, från 22 till 44 stycken. Och deras öl är något helt annat än de som produceras i de stora ölfabrikerna. Ölen är ofta överjästa, till skillnad från lagern som tillverkas med den nyare underjäsningsmetod som utvecklades under mitten av 1800-talet.


De är också ofta smakrika och hämtar inspiration från öl från andra europeiska länder eller USA, där mikrobryggerier har funnits längre. Särskilt populär bland svenska bryggare har till exempel den kraftiga och välhumladeamerikansk-brittiska öltypen IPA (India pale ale) blivit.


Extra gjädjande för den som är sugen på hantverksmässigt framställd öl är att samtliga öl i Systembolagets lokala sortiment sedan i april går att beställa kostnadsfritt till vilket systembolag som helst i landet.


Läs mer

Föreningen oberoende svenska småbryggeriers lista över sina 23 medlemsbryggerier >>


Svenska ölfrämjandets lista och karta över samtliga svenska bryggerier >>


Läs också Äkta varas artikel om lokalproducerad mjöd >>


Ivar Nilsson


Annons