En internationell vetenskaplig studie slår fast att miljömärkningen MSC av fisken ger mer fisk i haven. På tio år har fiskbestånden där man följer MSC:s regler ökat fem gånger mer än andra bestånd under samma period.

MSC-certifierad torsk

– Studien visar tydligt att konsumenters val av MSC-certifierade produkter stödjer en utveckling mot ett alltmer uthålligt fiske med väl förvaltade bestånd, säger Friederike Ziegler, forskare vid SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.


Studien, som är den första att jämföra MSC-bestånd med andra bestånd, publicerades nyligen i den vetenskapliga online-tidskriften Public Library of Science. Den visar att de certifierade fiskbestånden har ökat med 46 procent de senaste tio åren, medan icke-certifierade bestånd bara ökat med 9 procent.


Inga överfiskade bestånd

Inga av de certifierade bestånden har heller passerat den uppsatta gränsen för överfiske, där antalet fiskar blir för få för att effektivt kunna reproducera sig.


Enligt forskarna låg dock tre certifierade fisken under sin maximala produktionsförmåga, men fortfarande över gränsen för överfiske. Enligt MSC genomgår de tre fiskena just nu förbättringar för att få behålla sina MSC-certifikat.


– När det gäller framtiden är det tänkbart att man kommer att flytta fram positionerna ytterligare, att dagens mål kan bli morgondagens gränsvärden som ej får understigas, säger Friederike Ziegler, forskare vid SIK.


I dag finns 177 MSC-certifierade bestånd runt om i världen som tillsammans fiskar upp nära sju miljoner ton fisk och skaldjur, vilket motsvarar knappt åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion.


Om MSC

Marine Stewardship Council är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken.


MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.


Hela studien finns att läsa här >>


Annons