Fallfruktstrend stor


Äkta varas pågående kampanj Fallfrukt var ett av exemplen på intressanta trender inom matområdet när analys- och strategiföretaget United Minds på tisdagsmorgonen anordnade ett trendseminarium för journalister och aktörer inom matbranschen.


Vår satsning för att ta tillvara den frukt som annars ruttnar bort ingår i den trend som United Minds kallar Closer than local (hyperlokalt). Den handlar om hur allt fler människor vill odla sina egna grönsaker även i staden – på taket, balkongen eller i köket – och då förstås även ta hand om den frukt som redan finns i vår närhet.


Sammanlagt presenteras nio trender, som grundats på data från åtta länder, och de flesta exemplen hämtades från samtidstrendernas klassiska urkälla: New York. Vår fallfruktskampanj var därmed ett av få svenska inslag.


Mats-Eric Nilsson


Annons