Äkta vara har blivit medlem i Sveriges Konsumenter.

– Konsumentmakt fungerar bättre ju fler man är, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson. 

Björn BernhardsonFöreningen Äkta vara har utvecklats mycket sedan starten 2006. Förra sommaren tog vi steget att bli en medlemsförening. Nu stärker vi vår röst ytterligare genom att föreningen själv blir medlem i paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter.

– Det finns mycket vi kan lära oss av dem och troligen också en hel del som vi kan bidra med. Vårt inträde gör förhoppningsvis att livsmedelsfrågan får ett ännu större fokus i Konsumentsverige, säger Björn Bernhardson.

Genom Sveriges Konsumenter, som också samarbetar med konsumentorganisationer i andra länder, hoppas Äkta vara också i större utsträckning kunna påverka frågorna om tillsatser och matkvalitet på den internationella arenan.
Örjan Brinkman Sveriges konsumenter– Det är en stor glädje att få välkomna Äkta vara. Med denna nya medlemsorganisation breddar vi ytterligare basen för vårt så viktiga gemensamma konsumentpolitiska arbete, säger Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman.

Om Sveriges konsumenter
Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden, ideell paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer samt några enskilda medlemmar. Den bildades 1992 i samband med Sveriges EU-inträde och har sedan dess representerat konsumenterna i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Organisationen ger bland annat ut konsumenttidningen Råd & Rön.


Annons