Den nya argentiska lagen riktar sig mot livsmedel med för höga halter salt, socker eller ohälsosamma fetter, rapporterar Vetenskapsradion >>.

Några exempel på produkter som kommer märkas är läsk, sötade flingor samt olika typer av ultraprocessad mat. Dessa kommer nu att förses med svarta varningsetiketter. 

– Dessa varningsetiketter kan ses som ett komplement till ingrediensförteckningarna och kommer förhoppningsvis stärka konsumenternas rätt till korrekt information, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Det är numera välkänt att bland annat ultraprocessad mat är dåligt för hälsan, och i Argentina är andelen barn med fetma en av de högsta i världen. Den nya lagen förbjuder också marknadsföring av ohälsosamma produkter mot barn och anses vara ett viktigt steg i att uppmärksamma matens betydelse för hälsan. 

Flera andra länder i Sydamerika har infört liknande lagar och studier som gjorts, i bland annat Chile, visar att lagarna gett önskad effekt. I Chile, har konsumtionen av onyttiga livsmedel minskat och dessutom har många företag ändrat innehållet i sina produkter.

Björn Bernhardson tycker att resultaten är lovande:

– Extra intressant är ju att studierna från Chile visar att många företag nu har ändrat i produkternas innehåll, allt för att slippa varningsetiketterna. Detta visar ju att en lag som ändrar konsumenternas köpbeteende också kan påverka utbudet. 

Kanske något för Sverige att ta efter? 


Daniella BergmanAnnons