Tomater som har förvarats i kylskåp smakar sämre än om de hade förvarats i rumstemperatur. När forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet utförde ett smaktest med 400 konsumenter fann man att tomater som hade förvarats i kylskåp i två dygn fick sämre betyg än de som hade förvarats i rumstemperatur.


– Det finns en diskussion om att moderna tomater har förlorat sin smak jämfört med hur det har varit tidigare. En anledning kan självklart vara att det är nya sorter eller att de hanteras felaktigt i distributionskedjan. Men en annan orsak kan också vara att man förvarar tomaterna i kylskåp hemma. Om man anser att smaken är viktig, bör man helst inte förvara tomater under 14°C, och allra helst bör de förvaras i rumstemperatur, säger Fredrik Fernqvist vid SLU i Alnarp, som står bakom forskningen, i ett pressmeddelande.


Enligt forskarna förvara mer än hälften av hushållen sina tomater i kylskåp , under 8°C, och tre fjärde i temperaturer under 14°C. Den testade sorten heter Arvento och är en av de vanligaste runda tomaterna som finns i butik.


Annons