Nu kompletteras Äkta varas uppskattade och uppmärksammade fruktförmedling med ytterligare en tjänst.
– Med "Jag vill ha frukt" hoppas vi kunna nå ut till ännu fler, säger Äkta varas ordförande Björn Bernhardson.


Förra året startade Äkta vara kampanjen Rädda fallfrukten för att informera om – och motverka – det enorma slöseriet med frukt som ruttnar bort i våra trädgårdar och parker.

Med hjälp av Fruktförmedlingen kan den som har mer frukt än vad den gör av med på sina träd låta andra komma och plocka. Förra året lades hundratals träd runt om i Sverige ut på förmedlingens kartan.

Men en del användare har efterfrågat funktionen att även kunna annonsera om att man vill komma och plocka i ett visst område. Samtidigt är vissa användare kanske lite blyga för att lägga ut sin adress på Internet.

Startar "Jag vill ha frukt"
Därför startar Äkta vara nu ett komplement till den vanliga förmedlingen. Facebook-sidan "Jag vill ha frukt" fungerar mer som ett klassiskt annonsplank. Den som söker frukt, men inte hittar någon nål på kartan i närheten på vår vanliga fruktförmedling, lägger helt enkelt en kommentar om vad och var under rubriken för sitt län.

Med hjälp av funktioner som att svara på en kommentar samt privata meddelanden kan den som har frukt enkelt kontakta den som vill komma och plocka. Mindre blyga personer kan dock som vanligt lägga upp sina träd i den praktiska kartfunktionen på Fruktförmedlingen.

– Vi har lyssnat på vad användarna vill ha och kompletterar nu vår uppskattade fruktförmedling med ytterligare ett hjälpmedel för att tillsammans ta till vara på all den frukt som annars skulle ruttna bort, säger Björn Bernhardson.

Den nya tjänsten har redan uppmärksammats i Sveriges radios lokala sändningar i Blekinge och Göteborg.

Om fruktslöseriet
Odlingen av frukt i svenska villaträdgårdar och parker utgör en enorm resurs. När det gäller äpplen är den faktiskt större än både yrkesodlingen och importen tillsammans.

Enligt en rapport från SLU kan fritidsodlarnas sammanlagda skörd uppgå till så mycket som 280 000 ton. Men endast en bråkdel av de äpplena tas till vara. Merparten slängs på komposten, lämnas till fåglarna eller får ruttna bort på marken.


Annons