Den rutinmässiga användningen av antibiotika vid köttproduktion utgör en global hälsorisk. Vilket ansvar tar snabbmatskedjorna för det växande problemet med antibiotikaresistens?


Den kanske inte är den mest kända temadagen, men den internationella konsumentdagen, den 15 mars, är kanske en av de viktigaste. I år har samarbetsorganisationen för världens konsumentorganisationer, Consumers International, valt att fokusera på det växande problemet med antibiotikaresistens  och i synnerhet snabbmatskedjornas ansvar.


– Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag vi har mot mänskligheten. Resistenta bakterier dödar varje år minst 25 000 människor i Europa. Som stora säljare av köttprodukterna har de internationella snabbmatskedjorna ett enormt ansvar och skulle kunna göra skillnad genom att ställa tuffa krav. Hos vissa finns höga ambitioner, andra verkar inte ha vaknat ännu vilket är djupt oroväckande, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter. 


Sveriges Konsumenter, där Äkta vara är medlemmar, har skickat ut en enkät till McDonalds, Subway, Burger King och Max och frågat dem vad de gör åt problemet. Resultatet visar på ett mycket varierande ansvar.


Max uppger att de endast serverar svenskt kött, vilket är positivt eftersom Sverige har mer långtgående lagstiftning än många andra länder när det gäller användning av antibiotika.


McDonalds och Subway uppger att de ska fasa ut antibiotikaanvändningen i USA, men har ingen global strategi. Minst ansvar tar Burger King.


– Burger King kom sämst ut i vår granskning, efter att enbart ha hänvisat till lokala myndighetskrav. Det är lägsta tänkbara ambitionsnivå och helt otillräckligt. Nationella regler varierar stort och tillåter i många länder antibiotika i förebyggande syfte, vilket kan bli ett sätt att skyla över dålig djurhållning och riskerar att öka problemen med resistenta bakterier, säger Jan Bertoft.


Ivar Nilsson


Läs mer hos Sveriges Konsumenter >>


Annons