Det saknas bevis för att hälsosamma bakterier faktiskt gör nytta, enligt en ny studie. I alla fall om du är frisk.

Många äter i dag framförallt mejeriprodukter som innehåller "hälsobringande" bakterier med förhoppningen att de bland annat ska hålla magen i trim och stärka immunförsvaret. Men om du redan är frisk, kan det vara helt i onödan.

I en dansk metastudie har man vägt samman och kritiskt granskat den tillgängliga forskningen på området och kommit fram till att det saknas vetenskapligt stöd för att probiotiska bakterier skulle vara allmänt hälsosamma.

– Den största delen av den enorma globala marknaden för probiotika, som 2015 värderades till 33 miljarder dollar, såldes till friska vuxna människor, så det är mycket intressant att det inte ser ut att göra varken till eller från, när man jämför tarmbakterierna från friska människor som i perioder har tagit probiotika respektive placebo, säger Oluf Borbye Pedersen, professor vid Köpenhamns universitet, i tidskriften Ingeniøren.

Forskarna understryker dock att det finns studier som visar på hälsoeffekter om tarmen är irriterad, om man har diarré eller efter antibiotikabehandling.

Forskarna har framförallt fokuserat på bakterier av släktena Lactobacillus samt Bifidobacterium. En av de vanligaste probiotiska bakterierna är Lactobacillus acidophilus.

Ivar Nilsson


Annons