I morgon presenteras de nya nordiska näringsrekommendationerna, ett samarbete vars resultat ligger till grund för de nordiska ländernas nationella kostråd. 400 experter har arbetat med att samfatta det aktuella forskningsläget. En av nyheterna jämfört med de förra rekommendationerna från 2012 är att man tar in miljöaspekten i råden. En annan har varit att man i genomgången även valt att titta på det nya begreppet ultraprocessat.

"Finns solid evidens"
Två experter har fått uppdraget att skriva en bakgrundsartikel som går igenom forskningen i ämnet. Men trots att dessa kommer fram till att sådana rekommendationer borde införas, så har den kommitté som tar fram rekommendationerna kommit till en helt annan slutsats i sin rapport.

– I bakgrundsartikeln konstateras det att det finns en solid evidens för att begränsa intaget av ultraprocessad mat, men i utkastet till rapporten finns inga sådana råd. Kommittén framhåller också kunskapsunderlaget som begränsat och osäkert. Det är en felaktig framställning, särskilt gällande fetma och övervikt, säger livsmedelsbiologen Marit Kolby, som var en av artikelns fackgranskare, till Svenska Dagbladet.

"Konflikt med övriga råd"
Kommittén skriver i rapporten att rekommendationer om ultraprocessat inte har tagits med på grund av bristen på kunskap om varför ultraprocessade livsmedel försämrar hälsan, att konceptet är svårt att förstå och att rekommendationerna ibland skulle stå i konflikt med några av de övriga näringsrekommendationerna.

Även de båda författarna till bakgrundsartikeln är kritiska till kommitténs rapport. Så här säger Filippa Juul, livsmedelsforskare vid NY University School of Global Public Health, till tidningen:

– Studierna visar entydigt att det finns starka samband mellan ultraprocessad mat och flera typer av hälsomarkörer, som dödlighet, fetma och diabetes. Jag står för det jag skrev i bakgrundskapitlet, men inte för det som kommittén har skrivit i slutrapporten.

"Nuvarande råd för närsynta"
I artikeln uttalar sig också Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson:

– Visst finns det brister med klassificeringen av vad som är ultraprocessat och visst finns det kunskapsluckor som behöver fyllas, men samtidigt verkar begreppet komma åt viktiga aspekter som de traditionella råden inte gör. Man finjusterar råd om salthalter, fett och fibrer samtidigt som de kostrelaterade hälsoproblemen fortsätter öka. Kanske är de nuvarande kostråden alltför närsynta och missar helheten, säger han till Svd.

FAKTA: Vad är ultraprocessat?
  • Ultraprocessad mat innehåller en eller flera av följande: ingredienser som används nästan uteslutande av industrin (exempelvis tillsatser och aromämnen), råvaror som har brutits ned och sedan satts samman igen, tillsatt socker, fett och salt oftast i kombination, och som säljs i tilltalande förpackningar som uppmuntrar till överkonsumtion.
  • Exempel på ultraprocessade livsmedel: läsk, godis och choklad, glass, chips, industriellt tillverkat bröd, bakverk och kakor, sötade mejeriprodukter, chicken nuggets, korv, sötade frukostflingor, pulvermat som soppor eller måltidsersättning, fettreducerade mejeriprodukter som innehåller stabiliseringsmedel, majonnäs som innehåller emulgeringsmedel, fryst lasagne som innehåller modifierad stärkelse.
Källa: Livsmedelsverkets sammanställning av NOVA-klasserna

Ivar Nilsson

Annons