Kortast är oftast bäst. I alla fall när det gäller längden på ingrediensförteckningen. Om det handlar vår senaste tumregel-film.

Äkta vara har tagit fram korta filmer med tumregler för den som vill undvika tillsatser och andra konstigheter i maten. Kanske kan de också inspirera till att lära sig mer om vad maten innehåller. Filmerna publiceras löpande.

Läs mer och se alla tumregler på äktavara.org/tumregler


Annons