EU-utskottet röstade igår för att stödja en motion om att införa en maxgräns för innehåll av transfetter i maten.


Att transfetter i maten är skadligt för hjärtat är numera allmänt känt och vedertaget. Idag finns därför regler som kräver att tillverkare måste skriva ut om industriell härdad olja som ingår i en produkt är delvis härdad och därför innehåller höga halter transfett.

kakor[CC0]

Det är dock inte tillräckligt tydligt för konsumenten, anser Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).


De gav därför sitt stöd till en motion där man bland annat skriver att "bristen på medvetenhet hos konsumenter om transfettsyrors skadliga hälsoeffekter gör att en obligatorisk märkning av dessa är ett ineffektivt verktyg för att minska de europeiska medborgarnas intag".


De föreslår istället att regler införs som begränsar hur höga halter av transfetter som får förekomma i livsmedel. Danmark har exempelvis infört särregler som begränsar mängden till 2 procent av den totala fettmängden i livsmedlet. I Sverige har man lyckats minska förekomsten av transfetter i maten genom frivilliga initiativ, men i många östeuropeiska länder innehåller livsmedlen fortfarande höga halter av dessa skadliga fetter.


Förslaget ska nu tas upp till omröstning i parlamentet i oktober.


FAKTA: Transfett
  • Transfett finns naturligt i små mängder i kött och mejeriprodukter, vilket dock anses vara ofarligt.
  • Skadliga nivåer finns istället i industriellt framställda delvis härdade vegetabiliska oljor, dock inte i de fullhärdade oljorna.
  • Dessa kan användas i bland annat frityroljor, kakor, bakverk, buljongtärningar, pulversoppor, snacks, godis och mikropopcorn.
  • De används eftersom det ger lång hållbarhet, är stabilt under tillverkningsprocesser och är i fast form i rumstemperatur.
  • Transfetter höjer halten av det onda kolesterolet och minskar samtidigt halten av det goda. Det ökar i sin tur risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Enligt de svenska näringsrekommendationerna bör intaget av transfett vara så litet som möjligt.

Källa: Livsmedelsverket, ENVI m fl


Ivar Nilsson


Annons