Livsmedelsverket fann odeklarerad GMO i flera amerikanska produkter hos företag i Sverige. Det framgår av en nyligen publicerad rapport.

Tillsammans med nio kommuner har Livsmedelsverket undersökt i vilken utsträckning som genmodifierade livsmedel förekommer på den svenska marknaden. Totalt undersöktes 34 produkter och råvaror, som innehöll bland annat majs och soja, hos 20 tillverkare och butiker. Nio av dessa innehöll genmodifierade organismer, samtliga importerade från USA.

– De kontrollerade svenska företagen har följt reglerna. De har också haft bra rutiner för att spåra och säkerställa att råvarorna inte innehåller GMO, kommenterade Zofia Kurowska statsinspektör i ett pressmeddelande.

Men en närmare granskning visar att det trots den positiva tonen fanns brister i hur vissa produkter deklarerades.

Samtliga GMO-produkter saknade märkning
Av de nio produkterna innehöll fem stycken halter som översteg EU:s gränsvärde på 0,9 procent, vilket kräver att förpackningen GMO-märks. Men ingen av dem var korrekt märkt med detta. Den uppmätta halten genmodifierade organismer varierade mellan åtta och 100 procent. Enligt Livsmedelsverket handlar det dock uteslutande om av EU godkända sorter.

Bland de testade produkterna fanns bland annat råvaror till snacksindustrin, men också färdiga produkter som proteinpulver, sportbars och tofu, skriver Livsmedelsverket i ett mejl till Äkta vara.

GMO i amerikanska sportbars
De produkter som hade störst andel GMO kom från butiker som specialiserat sig på import av amerikanska produkter. Bland annat fann man genmodifierade organismer i sportbars tillverkade i USA, vilket Livsmedelsverket skriver att de även har sett i tidigare undersökningar.

De företag vars produkter innehöll höga halter genmodifierade organismer ålades av respektive kommun att märka dessa korrekt.

Tillverkarna som ingick i undersökningen var utvalda för att de har soja- eller majsråvara i sin produktion och butikerna för att de säljer livsmedel från länder där GMO är vanligt förekommande.


Märkning av genmodifierade organismer
  • EU kräver, till skillnad från USA, att produkter som innehåller mer än 0,9 procent genmodifierade organismer tydligt ska märka ut detta på förpackningen.
  • De 0,9 procent som får finnas i produkter utan märkning får bara vara GMO som hamnat där oavsiktligt, när exempelvis samma kvarn har använts för GMO och konventionella råvaror.
  • Skälet till EU:s hårdare märkningsregler är för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val.


Läs mer

Livsmedelsverkets rapport >>

Livsmedelsverkets pressmeddelande >>

Mer om märkningen av GMO >> 

Ivar Nilsson


Annons