Konkurrensverket ska granska hur den svenska livsmedelsmarknaden fungerar.


Sven-Erik Bucht landsbygdsminister [Kristian Pohl, Regeringskansliet]

I utredningen som regeringen nu har tillsatt ska konkurrenssituationen och funktionssättet i samtliga led i livsmedelskedjan granskas, både produktion, distribution och handel. Sedan tidigare är det känt att ett fåtal aktörer står för en stor del av marknaden, men Konkurrensverket ska även titta på hur konkurrensen på marknaden påverkas av kedjornas utveckling av egna varumärken samt den ökande e-handeln.


Myndigheten ska också föreslå åtgärder för att förbättra konkurrensen, motverka förekomsten av otillbörliga affärsmetoder samt stärka de mindre företagens ställning i leverantörskedjan.


I arbetet ska man samråda med myndigheter, organisationer och företag som berörs av utredningen.


Utredningen är en del av regeringens livsmedelsstrategi och ska redovisas senast den 21 juni nästa år. Senast en liknande undersökning gjordes var 2011.


Ivar Nilsson


Annons