Regeringen vill skärpa straffen för livsmedelsbrott. Nu föreslås bland annat ett återinförande av fängelsestraff för livsmedelsbrott.


Sven-Erik Bucht Foto Kristian Pohl-Regeringskansliet

– Det går inte att lugga en flintskallig, men det går att sätta honom i fängelse, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till TT.


Efter att regeringen utrett frågan om skärpta straff lägger de nu fram en proposition där de föreslår att de allvarligaste brotten ska kunna resultera i upp till två års fängelse. Fängelsestraffet för livsmedelsbrott föreslås alltså återinföras, efter att det togs bort för tio år sedan.


Även mindre allvarliga överträdelser ska enligt förslaget kunna resultera i sanktionsavgifter, på mellan 1 000 och 100 000 kronor.


Om riksdagen klubbar igenom förslaget kommer de nya reglerna börja gälla efter årsskiftet.


– Vi tycker att det är bra att straffen skärps och tror att mer kännbara straff kommer att ha en avskräckande effekt på fuskarna. Men det är också viktigt att kontrollerna blir effektivare, kommenterar Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.


För en tid sedan anslog regeringen 3,5 miljoner kronor för att utbilda fler livsmedelsinspektörer.


Ivar Nilsson


Annons