Obligatorisk köttmärkning på färdigrätter och på restaurang? Eller ingrediensförteckning även på alkoholdrycker? Så ställer sig partierna i ett antal frågor på konsumentområdet.


Sveriges Konsumenter valenkät 2018 topplista
Topplista över svaren. Bild: Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter, paraplyorganisationen där bland annat Äkta vara är medlemmar, har frågat hur de åtta riksdagspartierna ställer sig i ett antal politiska förlag, bland annat på livsmedelsområdet.


Varje parti har fått svara om de "instämmer", "instämmer delvis" eller "instämmer inte" i ett antal lösningar inom konsumentpolitiken, som Sveriges Konsumenter har tagit fram.


V och MP håller med mest

Flest lösningar håller Vänsterpartiet och Miljöpartiet med om, 24 stycken. I andra änden av topplistan finns Centerpartiet, som bara instämmer i tio.


Miljöpartiet och Sverigedemokraterna instämmer till exempel i att Sverige bör inför krav på ingrediensdeklaration på alkoholdrycker. Moderaterna och Kristdemokraterna håller dock inte med, medan de fyra andra partierna håller delvis med.


Fem partier vill se köttmärkning

Fler partier säger sig dock vilja införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och animalieprodukter i färdigrätter samt på restaurang och i storkök. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna instämmer alla. Centerpartiet och Kristdemokraterna håller delvis med, medan Moderaterna är ensamma om att inte hålla med alls.


När det gäller att stärka livsmedelskontrollen, införa strängare straff och överföra ansvaret från kommunerna till staten, så tar inget parti ställning vare sig för eller emot förslaget.


Se alla enkätsvar på livsmedelsområde här, med kommentarer från partierna.


Läs hela rapporten här >>


Ivar Nilsson


Annons