EU-valdebatt Sveriges Konsumenter alkohol playknapp


Alla partiernas kandidater var för ingrediensdeklaration på alkoholdrycker i Sveriges Konsumenters tv-sända EU-valdebatt.


Debatten hölls på Europahuset i Stockholm. Deltog gjorde kandidater från åtta partier, alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet som hade lämnat återbud.


I snabbfrågorna höll kandidaterna upp flaggor med sitt partis logotyp för att visa om de stödde olika förslag. Där var samtliga parlamentariker för att ta bort det obegripliga och orimliga undantag som gör att alkoholdrycker inte behöver ha någon ingrediensförteckning. Nu hoppas vi att detta också är något som de kommer att driva på för om de blir valda.


Du har väl förresten inte missat vår namninsamling där vi kräver just detta? Skriv på den här >>


Även andra livsmedelsfrågor togs upp, som utökad ursprungsmärkning, förbättrat djurskydd och införande av trafikljusmärkning för nyttig mat. Dessutom en rad frågor som rör integritet, produkters livslängd och kemikalier i konsumentprodukter.


Se hela debatten på SVT-play >>


FAKTA: EU-debatten
  • Medverkande kandidater till EU-parlamentsvalet: Jytte Guteland (S), Arba Kokalari (M), Jessica Stegrud (SD), Karin Karlsbro (L), Emma Hult (MP), Ella Bohlin (KD), Hanna Stenegren (C) och Joakim Månsson Bengtsson (F!).
  • Moderator: Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter


Annons