Färdigskuren, förpackad sallad kan vara en källa till magsjuka. Av 78 salladsprover som Länsstyrelsen i Uppsala analyserade, var sex prover otillfredställande och sju godtagbara med anmärkning. Den bakterie som hittades var bacillus cereus, en jordbakaterie som i värsta fall kan bilda toxiner. Undersökningen gjordes i samarbete med fyra omkringliggande kommuner.

Länsveterinär i Uppsala, Henrik Ericsson blev förvånad av resultatet:

– Det var fler anmärkningar än vad jag hade väntat mig, kommenterar han.

En slutsats man kan dra av undersökningen är att det kan vara bättre att köpa sin sallad hel och skölja ordentligt själv. Det är förmodligen billigare i längden. Och köp den ekologisk eftersom sallad är känslig för angrepp och besprutas hårt.

Livsmedelsverket har i en tidigare undersökning kommit fram till att ekologisk sallad inte innehåller fler bakterier från avföring än konventionellt odlad, trots att man gödslar med naturgödsel.

Länsstyrelsen i Uppsala granskade också ursprungsmärkningen och fann att den ofta saknades. Däremot var man noga med att tala om att salladen var packad i Sverige.

"Märkningen kan alltså vara förvillande för konsumenten som kan ges intrycket att salladen är av svenskt ursprung står det i rapporten".

Annons