Riktig mat på fina råvaror förädlade med traditionella metoder har blivit en växande rörelse runt om i landet. I Jämtland och Härjedalen är den så stark att den regionala tidningen, Östersunds Posten, satsar på en artikelserie om de lokala mathantverkarna.
Där står att läsa om osttillverkning, korvstoppning, lufttorkning och något så ovanligt som kaninuppfödning.

Mathantverket är inte bara en fråga om traditioner. De småskaliga livsmedelsföretagen i Jämtland och Härjedalen ger landsbygden framtidstro. Listan på vad som produceras i länet är nästan oändlig, enligt Östersunds Posten.

Jämtlands län har ett gynnsamt klimat för mathantverkare. En viktig orsak är nätverket Eldrimner som bland annat anordnar kurser, studieresor, rådgivning och kunskapsmässor och är ett stöd för dem som vågar satsa. Eldrimner grundandes i Jämtland, men är ett nationellt resursscentrum med säte i Ås, utanför Östersund.

Läs om lokala mathantverkare i Jämtlands län >>
Läs mer om Eldrimner >>
Annons