Tillsatserna i maten kan ligga bakom moderna välfärdssjukdomar som diabetes, och dessutom vara en av orsakerna till allergier. Det hävdar två tunga namn i branschen – Hans Wigzell, professor i immunologi och Bengt Björkstén, professor i barnmedicin och allergiprevention, skriver Peter Letmark i Dagens Nyheter.

De årtiondena har vi utsatts för allt färre mikrober, livsviktiga bakterier som bidrar till att utveckla ett starkt immunförsvar. Framför allt tarmfloran är nödvändig för immunförsvaret, rentav avgörande under det första levnadsåret.

– Ämnen som förlänger hållbarheten hos livsmedlen utanför kroppen genom att bekämpa bakterier och svampar påverkar förmodligen även bakterierna i tarmen, säger Hans Wigzell till Dagens Nyheter. Kroppens ekosystem rubbas.

Försiktighetsprincipen bör gälla innan man vet mer om tillsatsernas inverkan på folkhälsan
- Man läser på etiketten innan man köper en vara, Ju kortare innehållsförteckning destob bättre, säger Bengt Björkstén.


Annons