– Vi är förstås besvikna på regeringens agerande, i synnerhet som man för så sent som ett år sedan sa att konsumentrörelsen är viktig och därför utökade stödet, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Regeringens budget, som presenterades igår, innehåller satsningar på hela 17,4 miljarder kronor. Som jämförelse utgjorde det samlade stödet till konsumentorganisationer under förra året 14 miljoner, vilket är mindre än en promille.

Den största mottagaren av stödet har varit paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter (läs deras pressmeddelande här), men även Äkta vara har fått stöd sedan 2015.

På konsumentområdet får Allmänna reklamationsnämnden visserligen ett tillskott på sju miljoner för att behandla den ökade mängden tvister mellan konsumenter och företag som myndigheten ska avgöra.

– Det är bara en behandling av symptomen. Inga pengar läggs på det förebyggande arbete som konsumentorganisationerna utför, som skulle kunna bidra till att förhindra att dessa tvister uppkommer, säger Björn Bernhardson.

Konsumentorganisationerna arbetar med att stärka medborgarna som konsumenter, bland annat genom rådgivning, information och genom att företräda svenska konsumenter vid framtagandet av ny lagstiftning.

– Vi är övertygade om att det förebyggande arbetet är något som lönar sig i längden.

Behovet av stöd till konsumenter är dessutom extra stort nu när många, inte minst livsmedelskonsumenter, är hårt pressade av den ekonomiska situationen i världen.

Stötta Äkta vara!