Många butiker har blivit bättre på att ta in miljömärkt fisk. Däremot låter flera butiker de rödlistade fiskarna vara kvar. Det visar en undersökning som Naturskyddsföreningen gjorde under juni månad förra året.

– Det är positivt med en ökad satsning på miljömärkta produkter. Men att de samtidigt säljer de hotade arterna utan förbehåll känns för mig som en ohållbar dubbelmoral. De vågar inte stå upp för det som de uppenbarligen vet är rätt, dvs. att inte sälja rödlistade och hotade arter, säger Svante Axelsson.

Mest anmärkningsvärt var att  en stor majoritet av de undersökta butikerna  fortfarande säljer tropiska räkor – trots de miljöproblem odlingen av tropiska räkor skapar.

Undersökningen visade till exempel att de granskade Ica-butikerna hade mer Krav-märkt fisk än Coop, men Hemköp hade mer MSC-märkta produkter.

Ett annat problem som undersökningen uppdagade var att fisken som såldes var dåligt märkt, det blir alltså svårt för kunden att välja på ett miljömedvetet sätt.

Naturskyddsföreningen uppmanar butikskedjorna att sluta sälja fisk som inte tagits upp på ett hållbart sätt. Dessutom att butikerna bli bättre på att märka fisken så att konsumenten kan göre ett rimligt val.

Men – fångstzoner i all ära. Det är inte helt enkelt att köpa fisk trots att man vet vilken fångstzon det är, då exempelvis fångstzon 27, dvs Nordostatlanten sträcker sig från Barents hav till Gibraltar.

>> Fakta: Fångstzoner
Annons