– Många livsmedelsföretag är i en svår situation där de fått minskad personalstyrka och där man av olika skäl fått göra förändringar i verksamheten. I det läget måste man visa respekt när man är ute och gör kontroller och tillämpa en helt annan flexibilitet än man brukar ha, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef för Livsmedelsverkets avdelning styrning och uppföljning, till Livsmedel i fokus.

Myndigheten går nu ut med nya rekommendationer till livsmedelsinspektörer inom kommuner och länsstyrelser.

Enligt artikeln handlar det bland annat om att prioritera kontroller som har med livsmedlets säkerhet att göra, för att förhindra risker för människors hälsa. Men det kan också handla om att göra mer flexibla tolkningar av regler, till exempel att se mellan fingrarna med att innehållet i en produkt, på grund av råvarubrist, inte stämmer helt överens med ingrediensförteckningen – så länge konsumenten kan få information om innehållet på annat sätt.

Syftet med de nya rekommendationerna är att se till att hålla livsmedelsförsörjningen igång trots coronakrisen och att förhindra matförgiftningar, som kan belasta sjukvården i onödan.

Därtill vill myndigheten prioritera kontroller av företag som försöker sko sig på krisen genom försäljning av kosttillskott och mirakelmediciner "som lovar guld och gröna skogar".

Ivar Nilsson

Annons