Lantmännen Kronfågel hanterar 38 miljoner kycklingar per år. Det är drygt 40 procent av alla kycklingar som slaktas i Sverige. Hittills har det skett vid två anläggningar i landet, i Kristianstad och i Valla i Sörmland. Trots alla diskussioner om småskaligt och närproducerat går trenden går mot ökad storskalighet.


Nu ska Kronfågel koncentrera verksamheten ytterligare och samlar slakt och produktion till en enda anläggning i Valla i Sörmland. Orsaken är den hårda konkurrensen på kycklingmarknaden, enligt Kronfågel.


Kycklingmarknaden växer ständigt, men den svenska kycklingförsäljningen tappar i tillväxt förhållande till den importerade.
– Vi räknar med att svensk kyckling ligger kring en procents ökning och vi planerar nu för en långsiktig tillväxt kring 3 procent per år, mer är inte realistiskt att tänka sig, förklarar Per Strömberg, vd för Lantmännen.


De uppfödare som levererat till slakteriet i Kristianstad är bekymrade. Eftersom en kyckling får transporteras högst åtta timmar ligger slakteriet för långt bort för 13 av de 56 uppfödare som idag levererar till Kronfågel i Kristianstad. Istället kan kycklingproducenterna runt slakteriet i Valla öka sin produktion.


Per Strömberg medger att sårbarheten ökar i och med att man koncentrerar all produktion till en anläggning, men säger till ATL-tidningen att man kalkylerat in den risken.

Annons