Trots lågkonjunkturen väljer vi allt mer ekologiskt när vi handlar.
Försäljningen av ekologiska livsmedel  ökar stort, skriver nyhetsbrevet Ekoweb. I början av året spådde Ekoweb en ökning med 10–15 procent.  ”Hittills verkar den prognosen vara allt för försiktig”, skriver Cecilia Ryegård i en analys.
Ökningen beror dels på att allt fler väljer att handla ekologiskt, dels på att utbudet av ekologiska produkter ökat, inte minst genom livsmedelskedjornas egna varumärken.

Ica har hittills ökat försäljningen med 15 procent, över 20 procent när det handlar om frukt och grönsaker. Coops ökning fram till sommaren var 30–35 procent, medan Axfood ökat 38 procent, visserligen från en lägre nivå. I år lanserade Axfood ett eget ekologiskt varumärke, Garant, långt senare än Coops Änglamark som börjar få veteranstatus.

Ica introducerade sitt varumärke I love eco för två år sedan vilket har lyft den ekologiska försäljningen. Kerstin Lindwall som är miljöchef på Ica säger att det är inga problem att sälja ekologiskt.
– Jag är övertygad om att ifall vi hade fler produkter, till exempel inom mejeri som ju redan är en av de största kategorierna inom eko, så skulle vi sälja det också.

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen beräknas i år gå över 6 miljarder kronor. Det är fortfarande bara några få procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige.

Annons