Nästan hälften av dem som handlar mat vänder på förpackningen och tittar efter vad den innehåller för E-nummer. Av dessa ändrar två av tre sitt köpbeteende om den innehåller för många tillsatser – undviker hela varugrupper, undviker varor från vissa producenter eller lägger en annan produkt i sin kundvagn.
Det visar en undersökning som Eva Callmer, Kommittén för matkvalitet och folkhälsa vid Kungliga skogs- och lantbruksakademin gjort med ett riksurval av 2 000 personer.
Intresset för livsmedelstillsatser blir allt större. De som är tillsatsintreserade väljer och väljer bort, vilket livsmedelsindustrin börjar känna av.
Orsaken till att dessa kunder plockar åt sig varor utan, eller med färre tillsatser, är i första hand inte av hälsoskäl enligt undersökningen. Tre fjärdedelar av de tillsatsintresserade hänvisar istället till matkvalitet: ”Bra råvaror behöver inte en massa tillsatser”. 17 procent säger att tillsatser är onaturliga och 16 procent att det inte är bra för hälsan.
Enkäten visar att kunderna tror att tillsatser i första hand handlar om att ge livsmedlen bättre hållbarhet, hela 74 procent; att industrin vill dryga ut råvarorna för att hålla ett lågt pris/tjäna mer pengar  49 % och att  livsmedelsindustrin inte ser någon anledning att minska/ta bort tillsatser så länge konsumenten inte ställer några krav, 36 procent.
Undersökningen visar också att majoriteten av dem som tillfrågats inte känner sig helt trygga med den vetenskapliga process som ligger till grund för EU:s godkännande av livsmedelstillsatserna.

Annons