Att köpa en macka i SJ:s bistrovagn är inte lätt, innehållsförteckningen är klistrad på insidan av etiketten och kan endast med stor svårighet och mycket pill öppnas för granskning.

Med de dolda ingredienslistorna ansåg vi att SJ bryter mot Livsmedelsverkets föreskrifter för märkning av livsmedel, som säger att uppgifterna ska vara ”väl synliga” och ”klart läsbara”.  Därför anmälde Äkta vara SJ:s innehållsförteckningar till Livsmedelsverket, som är den instans som SJ:s livsmedelshantering sorterar under.

Äkta vara får medhåll, Livsmedelsverket menar att märkningen är felaktig.
– Livsmedelsverket har begärt en redogörelse för vilka åtgärder SJ ska vidta mot felmärkningen, skriver Ulla Fäger statsinspektör på Livsmedelsverkets tillsynsavdelning, som svar på Äkta varas anmälan.
Annons