Processad mat kan öka risken för depression. Det blev resultatet av en brittisk studie av effekten av 3486 medelålders personers matvanor, skriver Svenska Dagbladet

Deltagarna i studien delades in i två grupper. En grupp fick nyttigare mat: frukt grönsaker och fisk, den andra gruppen sattes på en diet med onyttiga processade livsmede: söta desserter, friterad mat och måltider med mycket fett. Efter fem år var skillnaden mellan grupperna stor. Den "nyttiga" gruppen löpte 26 procent lägre risk att drabbas av depression. De som åt sämst mat löper 58 procents högre risk för depression.
Studien är publicerad i British Journal of psychiatry och är utförd av en forskargrupp på University college London.

Enligt BBC News som refererade forskningsresultaten, är det inte helt klarlagt varför viss sorts mat skyddar eller ökar riskten för depression, men flera forskare menar att det finns ett samband med inflammationsprocesser och med vissa tillstånd som hjärtsjukdomar.
– Den här studien läggs till en redan solid forskning som påvisar starka samband mellan vad vi äter och vår mentala hälsa, kommenterade doktor Andrew Mc Culloch, Mental Health Foundation i Storbritannien, till BBC News.

Dietary pattern and depressive symptoms in middle age
Akbaraly et al. The British Journal of Psychiatry.2009; 195: 408-413
Annons