Livsmedelsverket har försökt stoppa Äkta vara-märkningen i City Gross-butiker. Men miljökontoret i Hässleholm, som skulle utföra ingripandet, följde inte det statliga verkets instruktioner och har nu godkänt användningen av märket.

Den 19 oktober var det premiär för Äkta vara-märket i Bergendahlsgruppens 25 butiker. Syftet med märket, som kontrolleras av föreningen Äkta vara Sverige, är att vägleda de konsumenter som har tröttnat på de många tillsatserna i dagens livsmedel.
En bra idé, tyckte många konsumenter, men däremot inte Livsmedelsverket, som anser att märkningen är vilseledande. Myndigheten, som annars inte är känd för sin snabbhet, gick efter bara en vecka ut och avrådde från användandet av Äkta vara.
Verket nöjde sig dock inte med detta uttalande utan försökte därefter få märkningen stoppad. Tjänstemän på Livsmedelsverket ringde till miljöchefen i Hässleholm, som är den myndighet som har tillsyn över Bergendahlsgruppen eftersom företagets huvudkontor finns i kommunen, och krävde ett ingripande mot Äkta vara-märkningen.

Konstruktiva möten
Miljökontoret utförde då en inspektion och hade därefter vissa synpunkter på hur märkningen presenterades i City Gross butiker. Men dessa invändningar var inte allvarligare än att de kommunala tjänstemännen och representanterna för företaget efter tre möten och några förändrade formuleringar i butikernas informationsmaterial kunde komma överens.
Den viktigaste ändringen var att texten ”Mat utan tillsatser” togs bort från de så kallade hyllvipporna, som pekar ut var Äkta vara-produkterna finns. Miljökontoret tyckte att detta påstående kunde vara vilseledande eftersom Äkta vara-märkningen trots allt godtar två av 368 tillsatser, nämligen bakpulver och fruktpektin.

"Hjälp för konsumenter"
Efter justeringarna har miljökontoret gett livsmedelskedjan City Gross klartecken att fortsätta med märkningen i sina butiker.  Ett beslut som bland annat motiveras så här:
”Miljökontoret ser det som positivt att det finns en medvetenhet om och en debatt om hur livsmedel behandlas, produceras och om vad de innehåller. Det kan vara svårt för den enskilde konsumenten att i butiken läsa och granska texten på alla förpackningar. Hyllkantsmärkningen ”Äkta vara” kan då vara en hjälp för de konsumenter som söker efter livsmedel utan tillsatser”.

Otydliga
Men detta får knappast den statliga myndigheten att ge upp sin kamp mot Äkta vara. Trots att en representant för Livsmedelsverket deltog vid ett av mötena i Hässleholm gick verket efter miljökontorets beslut återigen ut och kritiserade märkningen och nu också miljökontoret. Ett agerande som förbryllar Sven-Inge Svensson, som är miljöchef i Hässleholm:
– Livsmedelsverket har legat på oss samtidigt som de är väldigt otydliga i vad som är direkt regelstridigt, säger Sven-Inge Svensson till Äkta vara.

Och även politikerna i miljönämnden, som backar upp sin miljöchef, vänder sig mot Livsmedelsverkets hantering. Nämndens moderate ordförande Rolf Tronäss (M) anser att verket är inkonsekvent eftersom de i andra fall godkänner exempelvis begreppet ”Äkta majonnäs” när det används i en butikskedja som Livsmedelsverket har tillsynen över.
– För mig ger det en konspiratorisk tanke, säger han till Kristianstadsbladet. När Livsmedelsverket gör skillnad mellan sin egen tillsyn och det de kräver av oss får man en känsla av att de agerar åt någon annan.
Vem detta skulle kunna vara säger han inte. Verket har dock tidigare kritiserats för att umgås alltför intimt med den livsmedelsindustri man är satt att övervaka. Det är dessutom känt att branschorganisationen Livsmedelsföretagarna starkt ogillar Äkta vara-märkningen eftersom detta initiativ kan uppfattas som ett fördömande av alla de tillsatsstinna produkter som deras företag fyller butikshyllorna med.

Sista ordet inte sagt
Mäktiga aktörer känner sig alltså utmanade av det lilla gröna märket. Och även om miljökontoret i Hässleholm nu har godkänt användandet är sista ordet inte sagt. Livsmedelstillsynen i Sverige är i huvudsak decentraliserad och om någon av de kommuner där City Gross har sina butiker är mer följsamma mot Livsmedelsverket kan det bi ett nytt lokalt ingripande.
– Vi står fast vid vår bedömning och om vi eller Livsmedelsverket har rätt kommer inte att avgöras förrän någon lokal tillsynsmyndighet tar ett formellt beslut om förbud mot märkningen i en butik. Om detta då överklagas kommer vi att få svart på vitt vad som gäller, säger Sven-Inge Svensson.
Annons