När Tierps kommun tar tillbaka sin matlagning och bygger ett eget centralkök för att förse skola och äldreomsorg med närlagad mat, går Uppsala Akademiska sjukhus åt motsatt håll. Sjukhusköket blir ett uppackningskök och maten tillverkas numera i Västerås och når Akademiskas patienter två till fyra dagar senare.

Maten tlllverkas i det hypermoderna köket vid Centrallasarettet i Västerås enligt koka-kymetodenl (cook-and chill). Snabb nedkylning av maten och sedan packning i modifierad atmosfär ska garantera att inga bakterier kan växa i maten. Den modifierade atmosfären är en livsmedelsgas som "äter upp" syret för att hindra bakterietillväxt. Portionerna ska nämligen ätas först fyra dagar efter de lagats. Innan dess har de transporterats, åtta mil med lastbil.

UNT berättar att Landstinget i Uppsala län är bäst i Sverige på ekomat och hänvisar till statistik från Ekocentrum. Under 2008 var 25 procent av landstingets upphandlade livsmedel ekologiska. I Västmanland är man däremot långt i från regeringens mål på "25 procent ekologiskt i offentlig sektor". Och närodlat dröjer nog innan det kommer på matsedeln. Potatisen som patienterna äter kommer till exempel ändå från Holland.

Produktionsköket i Västerås ska leverera 2 500–3 000 portioner per dag, alla dagar i veckan, förutom till Uppsala, till sjukhusen i Västmanland, Enköping och Uppsala. Portionerna ska räcka till en och annan kafeteria också.
Annons