Hälsopåståenden om mat är vanliga. Nu har europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA granskat 416 hälsopåståenden. Bara 8 av dem hade någon vetenskaplig grund.

EFSA har granskat 170 påståenden om antioxidanter och inget av dem anses ha stöd i vetenskapen. Inte heller 68 påståenden om probiotiska bakteriestammar eller kolhydrater som sägs ha ett visst glykemiskt index.
EFSA kritiserar:
•    Bristande information om substansen.
•    Bristande bevis för att ämnet verkligen har den effekt som påstås.
•    Brist på studier på människor gjorda med tillförlitliga metoder.

De påståenden som godkänts är bland annat att vitamin D kan ge effekter som kan kopplas till immunsystemet och att kalium bidrar till normal funktion för muskler och nerver och till ett normalt blodtryck.

Sk functional food är framtiden för en stor del av livsmedels- och hälsoindustrins företag som satsar enorma summor på nya innovationer. Därför kom beskedet från EFSA som en kalldusch för forskarna och tillverkarna.
Nu har representanter för dessa företag gått samman i en skrivelse till kommissionen, där de framhåller att EFSA med sin granskning har gått utanför lagens intentioner och ber dem att tänka om. Listan är bara till för att skydda gamla hederliga vitaminer och mineraler, hävdar en av företrädarna.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida>>
Läs EFSA:s dokumentation>>

Äkta vara Blogg "Mat direkt från laboratoriet">>
Äkta vara Blogg "Från labbet till hyllan">>

Sökresultat för hälsopåstående
Annons