En stor del av den skinka som vi lägger på våra smörgåsar är sammansatt av mindre bitar. Få är de producenter som talar om det på förpackningen. Att skinkan är ihoppressad förutsätts kunderna veta, ett antagande som också Livsmedelsverket gjort. Efter sommaren kan det bli en ändring.

Branschorganisationen Kött- och charkföretagen har tagit initiativ till en märkning och diskussioner med Livsmedelsverket pågår om hur en sådan ska utformas. Diskussionerna har lett fram till ett förslag som snart ska skickas till Livsmedelsverket för granskning och "välsignelse".

Enligt EU:s regler krävs inte att pressad skinka märks ut som sammansatt produkt. Det har fått till följd att skinka som görs på riktigt vis, dvs hel skinka, fått namnet helmuskelskinka.

Pressad ”skinka” får idag kallas för skinka så länge köttbitarna kommer från grisens bakmuskel, även om ibland så lite som 80 procent råvara har använts och resten är vatten och fosfater för att binda den stora vätskemängden.

Kött- och charkföretagens vd Åke Rutegård har drivit frågan i ett år. Det märkningsförslag som nu diskuteras, gäller de företag som är medlemmar i organisationen, men han önskar att även övriga charkföretag ansluter sig.

– Förhoppningsvis ska vi kunna presentera vår branschstandard inom några veckor och den kan då träda i kraft efter en rimlig övergångstid någon gång efter sommaren, säger Åke Rutegård.
Övergångstiden behövs för att producenterna exempelvis ska hinna trycka nya etiketter.

glänsande skinka

Sökresultat för Pressad skinka
Annons