En glass som inte innehåller det glass borde innehålla kan komma att märkas ”imitation”, likaså en ost som inte är gjord på mjölk utan på vegetabiliska fetter. Det är ett av de mest uppseendeväckande förslagen från EU-parlamentets miljöutskott som rådet nu ska ta ställning till.

EU-kommissionen vill modernisera och förenkla reglerna för hur livsmedel ska märkas och har lämnat ett utkast till parlamentets miljöutskott som i veckan kom med sitt svar. Under 18 månader har utskottet gått igenom punkt för punkt och på sina håll varit tuffare än kommissionen.

En av de mer svårsmälta idéerna för livsmedelsindustrin är förslaget om ”imitations”-märkning av varor som på förpackningen utger sig att vara något de inte är. Skulle det gå igenom måste produkter som inte är äkta vara märkas antingen med ordet imitation eller åtminstone med en tydlig upplysning om att huvudingrediensen ersatts med något annat.

Svårt för konsumenten
”Allt oftare säljs imitationer av livsmedel, exempelvis ’ost’ framställd av vegetabiliskt fett. Man kan även konstatera att beståndsdelar som vanligen ingår i framställningen av en produkt delvis byts ut mot billigare ersättningsämnen (exempelvis vegetabiliskt fett istället för mjölk vid glasstillverkning). För konsumenten går skillnaden i regel inte att urskilja. Av insynsskäl bör därför märkning om detta införas”, skriver kommittén i sin motivering.

I fallet med glass skulle det därmed stå ”imitation” på de flesta glassar vi hittar i frysdiskarna i Sverige.
Syftet med de nya reglerna är att märkning på förpackningar ska kunna ge bättre information om näring, energi och innehåll. Informationen får inte vara vilseledande utan måste göras lättfattlig så att konsumenten kan göra medvetna val. Några andra punkter som granskats:

• Kommittén för miljö hälsa och livsmedelssäkerhet går emot rådet när det gäller förslagen om den omtalade märkningen med rött gult och grönt ljus, som skulle ange hur hälsosam en produkt är. Märkningen ska inte vara obligatorisk anser kommittén, däremot kan det vara upp till varje land att göra som man vill.

• Inte bara nötkött utan fläsk, kyckling, fisk, mejerivaror, frukt och grönsaker ska ursprungsmärkas. Det ska också gälla när det används som ingrediens i processad mat.

• Mat som innehåller så kallade nanomaterial, dvs mycket mycket små beståndsdelar som används för att exempelvis ändra smak, hälsoeffekter eller hållbarhet, måste märkas.

I maj ska parlamentet som helhet ta ställning, sedan går förslaget tillbaka till Rådet som anpassar förslaget innan det återigen debatteras i miljökommittén.
 
Anna Karin Strand Nilsson
Annons