Uppgifterna i radioprogrammet Matens pris, om att giftigt och förbjudet bekämpningsmedel använts i produktionen av soja och skadat människor, har inte bara chockat konsumenter utan också Lantmännen som är Sveriges största inköpare av soja.
– Det är helt oacceptabelt, säger Tomas Bodén, Lantmännens styrelseordförande.

I går kom ett pressmeddelande där man förklarar hur situationen har uppstått. Lantmännen har försökt att leva upp till kraven på att sojan man köper in ska vara GMO-fri och inte ha odlats på skövlad mark. Användningen av bekämpningsmedel har inte funnits med bland kraven.
I det första programmet som s ändes i början av mars säger Lantmännens ansvarige att han inte har någon vetskap om att förbjudna bekämpningsmedel används och att det är omöjligt för svenska inköpare att ställa egna krav
–Vi är bara en plutt i världsmarknaden.

Peter Bergqvist på Kemikalieinspektonen, anser dock att det är importörernas ansvar att ta reda på att bekämpningsmedlen används och vilken verkan de har, eftersom sojan används för produktion av livsmedel. 


GMO-fritt i fokus
I dag är cirka 20 procent av Lantmännens soja tillverkad under certifieringsorganet Proterras paraply som ska garantera att den importerade sojan framför allt är GMO-fri och inte producerad på skövlad regnskogsmark. Certifieringen lovar också att produktionen sker under etiskt och socialt godtagbara förhållanden.
– GMO-fritt och regnskog har varit prioriterade. Därför har vi haft olika leverantörer, bland annat från Paranaområdet i Brasilien som vi bedömt vara säkrare ur den aspekten, säger Tomas Bodén.

De senaste åren har Lantmännen arbetat med att minska beroendet av importerad soja för att täcka djurens behov av protein och åtminstone när det gäller nötdjur har användningen minskat. Nu hoppas man istället på en proteinrik så kallad agrodrank som är en
restprodukt från etanolproduktion i Norrköping.
– Den motsvarar cirka 66 procent av vår sojaimport, säger Tomas Bodén.

Ekologisk soja
Lantmännen deltar i ett projekt där man drar upp riktlinjerna för ett certifieringssystem av bekämpningsmedel. Under detta halvår ska organisationen även börja kontrollera sina leverantörer.
Lantmännen uppger att det inte finns någon certifiering av soja som kan garantera att förbjudna bekämpningsmedel inte används i produktionen.

Sojacertifiering eller ej  – i ekologisk produktion får man inte använda bekämpningsmedel och den lilla mängd soja som används kommer i huvudsak från Europa, främst Italien.

Lyssna på första inslaget>>
Läs mer om Lantmännens arbete med soja>>
Annons