En skinka eller korv som fått smaken av rökarompreparat som penslats eller sprejats på, får inte längre kallas rökt. Tillverkaren kan istället skriva ”med röksmak” å förpackningen.
Däremot får varor som inte rökts på traditionellt sätt utan med så kallad återskapad rök, fortfarande kallas rökta, men måste från och med nästa år märkas med rökarom.


Återskapad rök tillverkas genom att förbränna flis av olika träslag.  Rökgaserna renas från hälsoskadliga ämnen och kondenseras i vatten till rökkondensat. Kondensatet förångas sedan till en rök som omger livsmedlen på samma sätt som vid vanlig rökning.

Vätskan innehåller betydligt lägre halt av hälsoskadliga ämnen än vanlig rök, enligt Livsmedelsverket, men har i övrigt ungefär samma sammansättning och egenskaper som traditionell rök. Bara de kondensat som bedöms som säkra blir godkända av EU:s livsmedelsverk, Efsa.

Hittills har det inte funnits något krav på att deklarera rökarom i ingrediensförteckningen för livsmedel som rökts i återskapad rök. Men enligt den nya aromförordningen som träder i kraft den 20 januari 2011 ska återskapad rök från kondensat klassas som rökarom. Därmed räknas den som en ingrediens som ska finnas med i innehållsförteckningen på förpackningen.

När en skinka eller en korv röks med rökkondensat istället för traditionellt kan hållbarheten påverkas något. Det är producentens ansvar att ange det på förpackningen.

– Om livsmedlets hållbarhetstid är kortare efter rökning med återskapad rök än vid "vanlig" rökning ska alltså även bäst-före-datumet anpassas till detta faktum, säger statsinspektör Petra Bergkvist på Livsmedelsverkets kommunstödsenhet.

PS. I höst kan det också bli, om än branschfrivillig, märkning av smörgåsskinka mm. Köttbranschen vill att producenterna ska märka produkterna med ”sammansatt produkt” eller liknande.
Tänk om det skulle kunna betyda att ett paket som i dag kallas Rökt skinka, istället måste kallas Sammansatt skinka med röksmak.

Annons