Vad stoppar vi i egentligen i oss på en dag? Det ska Livsmedelsverket ta reda på och drar i gång den hittills största studien av våra matvanor, Riksmaten 2010.

– Det här är vår mest omfattande matvaneundersökning hittills. Resultaten får stor betydelse för att bedöma hälsorisker från olika ämnen i maten, för framtida kostråd och för berikning av livsmedel, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen på Livsmedelsverket.

Kartläggningen ska pågå under ett år. 5 000 personer i åldrarna 18–80 år ska under fyra dagar registrera allt det äter och dricker. Då får man svar på hur mycket kalorier, protein, fett, kolhydrater, järn och kostfibrer de fått i sig.

Resultaten från undersökningen ska användas för att beräkna hur mycket man får i sig av näringsämnen, men också av bekämpningsmedelsrester, miljöföroreningar och mögelgifter för att kunna bedöma olika hälsorisker.

I samarbete med naturvårdsverket och görs också analyser av urin- och blodprov från 1000 av deltagarna.
– Proverna ger oss viktig kunskap om halter av olika ämnen i blodet, till exempel D-vitamin, som vi får i oss på fler sätt än genom maten. Sådan kunskap kan i sin tur påverka berikningsnivåer, säger Annica Sohlström.
Annons