– Jag har en dröm: Att våra produkter ska bli var mans mat var dag, inte bara till fest. Och vi mathantverkare är beredda!

Det sade Annika Schrewelius som var en av talarna då Særimner invigdes för 14:e gången.
Annika är Ölands enda getostbonde, en mathantverkare som ser att efterfrågan finns. Allt de tillverkar på gårdsmejeriet går åt berättar i en artikel i Smålands Näringsliv.

Men det är mycket mer som behövs än villiga matproducenter. Det behövs enklare regler, och intresse i flera led, inte minst lokala butiker.

Mindre snack mer handling!
Mats-Eric Nilsson, som också var en av invigningstalarna, berättade om ett besök i en livsmedelsbutik i Umeå som på skyltar talade om att de självklart sålde lokalproducerat.
– Men det enda jag hittade som var lokalproducerat var lokaltidningen! Nu måste det bli mindre snack och mer handling. För konsumenterna är intresserade, mathantverkarna också.

Systrarna och frilansande kockarna, Ulrika och Carina Brydling, talade båda om arvet från tidigare generationen. Genom att ta tillvara det som finns runt knuten bevaras en biologisk mångfald som är förutsättning för mångfaldssmaker.

Därför måste också matproduktionen decentraliseras. Till alla mathantverkare i Sverige uppmanade Carina Brydling:
– Ni mångfaldssjälar behövs!

Att det finns ett stort utrymme för matproducenter påminde Carl-Jan Granqvist om. 1995 då Sverige och Österrike blivit EU-medlemmar hade båda länderna lika många bönder. Nu har Sverige många färre och Österrike många fler. 
– Varför? Jo Österrike har många fler mathantverkare!

Spänn bågen!
Lars Hansson på Bjärhus gård i Skåne har märkt att efterfrågan på mathantverksprodukter har exploderat de senaste åren. Därför är det viktigt med återväxten. Sverige måste få många fler unga mathantverkare, sade han och efterlyste fler utbildningar och nätverk för unga blivande mathantverkare.

Så förklarade Eldrimners verksamhetsledare Bodil Cornell den 14:e Særimner för invigt. Mycket har hänt sedan första gången. Och nu har mathantverket fått högre status genom regeringens satsning på Sverige som ett Matland att räkna med.
–Spänn bågen allihop! Mathantverket är spjutspetsen för resten av livsmedelsproduktionen. 
Annons