Nu är det fritt fram att äta torsk med gott samvete. I Världsnaturfondens, WWF, senaste fiskguide har torsk från östra Östersjön nu fått grönt ljus.

Bestånden av torsk öster om Bornholm har vuxit till sig. De bedöms nu som rikliga och därför har WWF valt att inte längre avråda från att äta den. En långsiktig förvaltningsplan och ökad kontroll av fisket är viktiga anledningar till att torskbeståndet har ökat.

Samtidigt ger man konsumenterna rådet att vara försiktiga med torsk från västra Östersjön, även om den har uppgraderats från rött till gult ljus.

Avstå övrig torsk
Torsk fångad i Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak och utmed norska kusten uppmanas konsumenterna att avstå helt eftersom bestånden fortfarande anses vara överfiskade.

Samtidigt som det ser ljusare ut för torsken i Östersjön har läget för strömmingen försämrats, från grönt till gult ljus. Orsakerna till nedgraderingen är en dålig tillväxt och ett för högt fisketryck.

Strömming blir djurmat
Enligt WWF används en betydande del av den fångade strömmingen, men framförallt dess kusin sillen, till produktion av fiskmjöl och fiskolja som bland annat används som djurfoder. Därför råder de konsumenterna att ändå köpa mer sill och strömming, eftersom de menar att det ur resurssynpunkt är bättre att fisken hamnar på tallriken än att den blir mat till kycklingar och grisar.


Annons