Fler svenskar är oroade för djurens välbefinnande än för matrelaterade hälsorisker. Det visar en undersökning från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Knappt en tredjedel av svenskarna anser att det är mycket eller ganska troligt att maten de äter kan skada deras hälsa. Det är en låg siffra jämfört med genomsnittet på 48 procent i EU:s totalt 27 medelmsstater.

Mest oroliga är EU-medborgarna över att rester av bekämpningsmedel, antibiotika, hormoner eller miljögifter ska påverka deras hälsa.

Svenskarna skiljer ut sig
Men så inte hos svenskarna. De är istället mest bekymrade över djurens välbefinnande. Hela tre fjärdedelar svarade att de var oroliga över det. Rädslan för bekämpningsmedelsrester hamnar först på tredje plats av de livsmedelsrelaterade risker som oroar oss svenskar.

Störst skillnad gentemot EU-genomsnittet är dock rädslan för att få en allergisk reaktion, att drabbas av matförgiftning eller oro för galna kosjukan. Här var andelen oroliga svenskar inte ens hälften så många som genomsnittet i medlemsstaterna.

Även när det gäller livsmedelstillsatser oroas svenskarna i mindre utsträckning än medborgarna i övriga länder. Ändå svarar så många som 54 procent av svenskarna att de är oroliga över det, jämfört med 66 procent i hela unionen.

Undersökningen grundar sig på cirka 1 000 intervjuer i varje medlemsland under juni månad i år.


Annons