Efter Scans felsatsning att bunta ihop EU-ekologiskt och Krav kött i en egen märkning, vill man nu återta initiativet på den ekologiska marknaden. Genom att skriva ett avtal med landets Kravproducenter på gris och dessutom förnya kontrakten med dem som är certifierade enligt EU:s normer, får Scan i stort sett hela den ekologiska grismarknaden.
För ett år sedan i samband med att Scan övergav Krav-märket lämnade samtliga Kravbönder Scan för KLS/Ugglarps, som ägs av Danish Crown. Där är man förstås besviken över att förlora grisbönderna, men företagets VD Johan Andersson säger till Land/Lantbruk:
– Vi gjorde en bedömning att vi inte kunde betala den här gången, men ekologiskt ligger i vår strategi och situationen kan komma i ett annat läge i framtiden.

Anledningen att grisproducenterna väljer att gå tillbaka är, förutom att Scan återgår till att använda Kravmärket, att de får bättre betalt, enligt Ekologiska lantbrukarna.

– Både KLS/Ugglarps och Scan med ny engagerad ledningsgrupp har gjort mycket för de ekologiska grisproducenterna, kommenterar Dirk an der Krogt som är Ekologiska lantbrukarnas branschexpert till nyhetsbrevet Ekoweb, men menar att hela utvecklingen ytterst blivit möjlig genom styckningsföretaget Svenskt Butikskötts engagemang.


Annons