I programmet berättar en tidigare anställd att kycklingar kläms när de packas in i lastbilar för transporten till företagets slakteri. Men även vid infångningen, under själva transporten, vid urlastningen och i hanteringen innan de avlivas riskerar de att utsättas för smärtsamma skador.

Sedan 2019 har 148 klämda kycklingar upptäckts av Livsmedelsverkets veterinärer efter transport, vilket har rapporterats till Länsstyrelsen i Södermanlands län som ansvarar för kontrollen av djurskyddet. Vid en stickprovskontroll på slakteriet upptäcktes dessutom 17 kycklingar med brutna vingar under bara två minuter.

Kronfågel skriver i ett mejl till 200 sekunder att de beklagar de fall då fåglar har lidit och att de arbetar för att minimera risken för att det sker.

"Vad gäller kläm- och vingskador på väg till slakteriet så förekommer det tyvärr hos oss och i branschen överlag vilket självklart är något som vi alla arbetar för att undvika", skriver de bland annat.

Ivar Nilsson


Annons