EU:s rekommendationer är att det ska genomföras tio tester per år. I Sverige analyseras kött, mjölk och ägg vartannat år. Livsmedelsverket räknar helt enkelt med att köttet analyseras i sitt ursprungsland.

–En resursfråga säger statsinspektör Frida Broman på Livsmedelsverket, till Svenska Dagbladet.

Livsmedelsverkets statsinspektör Louise Nyholm, upplyser om att dioxinhalterna som uppmäts inte är akut farliga. Svenska Dabladets reporter Henrik Ennart påminner dock om att vi i Sverige har mindre marginaler.

"För oss svenskar som redan får i oss höga halter via Östersjöfisk är utrymmet för ytterligare dioxin högst begränsat".

Henrik Ennart skriver i en analys att den irländska dioxinskandalen understryker skörheten hos det storskaliga system som förser oss med mat.

"Men medan lokakla skolkök och korvgubbar hukar under de nya renhetskraven saknar myndigheterna fortfarande pengar för att testa det industrikött som sprids i stor skala".

Han påminner oss om dioxinskandalen i Belgien 1999, då dioxin blandats i djurfoder. Skandalen fick en hel regering på fall och kan ha lett till cirka 8 000 cancerfall.

Läs hela analysen i Svenska Dagbladet >>


Annons