Eva-Britt Svensson
1. På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?
På inget sätt. De enda som gynnas är köttindustrin.

2. Behöver vi flera tillsatser än de 368 vi redan har?
Nej!

3. Hur ska butiksmärkningen kontrolleras och hur ska förbudet mot att använda köttlim på korgen upprätthållas?
Kommer säkerligen inte att kunna kontrolleras – sedan är det helt feltänkt att alltid lägga allt ansvar på konsumenterna att kontrollera allting. Som konsument önskar jag att de varor som finns både i butiker och restauranger o s v är okej utan att man ska riskera undermåliga varor med ex vis alla olika tillsatser.

4. Hur kommer du att rösta?
Kommer inte endast att rösta emot utan också försöka påverka både opinionen utanför och inom parlamentet.

5. Varför har ni svenskar till skillnad från danskarna inte gjort större sak av denna fråga?
Inte vi svenskar om du syftar på svenska ledamöter i parlamentet. Vi som arbetar i parlamentet har inte röstat – än så länge är det den borgerliga regeringen som ska svara på den frågan.

Annons