I skånska Skättilljunga odlar Johan Ljungquist och Mikael Olenmark fisk på land. I Gårdsfisk stallar har fiskar flyttat in och spillvattnet från tankarna sprids som gödsel på åkrarna, som i sin tur är tänkta att producera foder till fiskarna. Det och andra åtgärder gör att fiskodlingens miljöbelastning blir minimal.

En av produkterna är Varmrökt Clarias, eller afrikansk ålmal som den också kalla. Det är en tålig fiskart som liksom ål är fet i köttet och passar bra att röka. Den är Ä-märkt.

Läs mer på Gårdsfisks hemsida >>

Läs mer om produkterna här:

Alla produkter hittar du här >>


Intervju med Johan och Mikael på Gårdsfisk:


Annons