(1) AVTALET

  • Läs och spara/skriv ut ditt ex av avtalet.

(2) SIGNERINGSDOKUMENTET

  • Fyll i blanketten. 

(3) UNDERTECKNA och SKICKA

  • Du måste underteckna två exemplar av signeringsdokumentet. (Kan vara fotostatkopior, men signatur i original)
  • Skicka båda undertecknade dokumenten till:

Äkta vara Sverige
Borgmästargatan 12
116 29  Stockholm

Övriga dokument behöver du alltså inte skicka.

(Är det bråttom går det också bra att skanna i färg och mejla signeringsdokumentet.)


(4) VAD HÄNDER SEN?
  • Så fort vi fått dokumenten signerar vi och returnerar ett ex.
  • Då lägger vi också upp användare i ansökningssystemet.
  • Då får du också tillgång till alla filer för loggor att trycka på dina produkter.
(5) ÖVRIGT
  1. Alla företag som har märkningsavtal presenteras också kort här på sajten (se här>>). För att underlätta för oss att skriva texten om er kan du skicka några rader om företaget och era produkter till vår redaktör (ivar@aktavara.org). Skicka gärna med en bild som vi kan använda.
  2. I offerten ingår också minst 60 dagar annonsering på sajten. Vi vill då att annonsen följer våra annonseringsregler (se info om annonsering här >>). Ytan som ingår i avtalet är A-ytan. Skicka bild och text till annons@aktavara.org.


Har du frågor: Mejla eller ring till din kontakt som du fick offerten från.

Lycka till och tack.


 

 

 

Annons