Bakgrund
Äkta vara är en konsumentförening som privatpersoner ligger bakom. Vi sätter press på livsmedelsindustrin genom sprida information och väcka debatt om vad det är i maten vi äter. Vi tror att det finns företag (och andra juridiska personer) som vill bidra till föreningens verksamhet för bra mat i Sverige.

Varför bli sponsor till Äkta vara?
Att äta har vi alla gemensamt. Som sponsor stöttar ni vårt arbete för genuin och oförfalskad mat.

Vilka får bli sponsor till Äkta vara?
Juridiska personer (från enskilda firmor och föreningar till stora företag) som inte är i livsmedelsbranschen*.

Sponsorperiod
Ett sponsoravtal är normalt på ett år och som sponsor förbinder man sig att betala i förskott för ett år i taget mot faktura. (Det behöver inte vara kalenderår.)

Sponsornivåer
Sponsorskapet finns i tre olika nivåer: Guldsponsor, silversponsor och bronssponsor.

Läs mer om vad som igår i sponsorskapet här >>


* Om du är verksam i livsmedelsindustrin kan du inte sponsra Äkta vara. Om du däremot säljer "äkta vara" kan du istället annonsera >> 

Fyll i din sponsorförfrågan här:
Annons