Matsvinn är en av livsmedelsbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor och ungefär en tredjedel av all mat som produceras globalt hamnar i soporna. Nu lanserar Willys tillsammans med varumärket Garant en ny produktserie – av mat som annars skulle ratats. Den nya svinnsmarta produktserien består inledningsvis av tre produkter:

  • Fula fiskar – Sprödbakad torsk där delar av paneringen skavts av eller där bitarna är ojämna
  • Skeva skivor – Spillbitar från produktionen av Garants skivade smörgåspålägg
  • Maxad lax – Spillbitar av skivad rökt och gravad lax

Fler vill minska sitt matsvinn
I en Sifo-undersökning från 2015 svarade 63 procent att de aktivt försökt minska sitt matsvinn. 2021 hade den siffran ökat till 88 procent. 

– Vi arbetar ständigt för att försöka hitta nya kreativa lösningar för att minska både vårt eget och våra kunders matsvinn. Det finns en genuin vilja hos många att göra en konkret insats för att minska svinnet. Kunden sparar pengar och vi minskar svinnet i butik – det är win-win. Det gäller också med vår nya svinnsmarta produktserie, säger Elisabeth Konrad, hållbarhetsansvarig på Willys.

Daniella Bergman

Annons