Industriellt framställda transfetter kan komma att förbjudas i Sverige på samma sätt som i Danmark.
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott enades på tisdagen om att föreslå att regeringen "snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel".

Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar miljö- och jordbruksutskottet. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar utskottet.

– Nu kan riksdagen äntligen besluta om tvingande regler. Livsmedelsbranschen har på frivillig väg jobbat med att få ned mängden transfett men det räcker inte. Nu får vi regler som gäller för alla produkter, säger Gunvor G Ericson (MP) i en kommentar.

Samtliga regeringspartier reserverade sig med motiveringen att de frivilliga insatserna räcker.
 
 
 

Annons