Den ökade produktionen av ekologisk mjölk har lett till ökad efterfrågan på ekologisk foder. Föreningen KRAV skriver i ett pressmeddelande att antalet KRAV-kor ökade från 40 000 till 45 000 förra året.

– Alla KRAV-kor behöver ekologiskt foder så vi ser en stor möjlighet för fler spannmålsodlare att ställa om till KRAV för att möta den ökade efterfrågan, skriver Lars Hällbom, Regelchef på KRAV i ett pressmeddelande.

Enligt jordbruksverkets prognos för 2011 kommer det ökade antalet ekologiska mjölkkor att behöva cirka 58 000 ton spannmål.

– Det har uppstått ett strukturellt underskott på ekologisk spannmål och det är inget önskvärt läge att bli alltför beroende av import, skriver Anneke Svantesson, ansvarig för Lantmännens ekospannmål.

Annons